EL SANATLARI DERNEĞİ

Hakkımızda

Estetik bilgi ve becerilerle donatılmış, Sanat ve Tasarım alanlarının gereksinimlerine uygun buluş ve yaratıcılık gücüne sahip, üretken, nitelikli insanları bir araya getirmek amacıyla El Sanatları Derneği 42-044002 Kütük numarası ile 10.11.2017 tarihinde Konya’da kurulmuştur.

AMACIMIZ

El Sanatları Derneği’nin amacı sanat ve tasarım alanında yaşanan gelişmeleri araştırmak, yazılı ve görsel yollarla bu alanlarda ilgili kişileri bilgilendirmek; bilimsel yayınlar yapmak, toplantılar, sergiler ve çalıştaylar düzenlemek,  ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak; bu alanlarda görev yapan kişilerle dayanışma ve iletişimi sağlamak; sanatçı, sanat eğitimcileri ve araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmasında yardımcı olmak; bireylerin yaşadıkları çevreye, kültüre, sanata, tarihi eserlere ve çağdaş sanat eserlerine, sanatçı ve sanat eğitimcilerine saygılı, sanatsal estetik değer yargıları ve beğenileri gelişmiş kişiler olarak eğitilmesi konusunda sanat ve tasarım alanında ilgili kişilere destek olmak; toplumu bilinçlendirmektir.

MİSYONUMUZ

Geleneksel değerleri araştıran, koruyan, çağdaş yaklaşımlarla yaşatmaya çalışan, tasarlayan ve tasarladığını sanatsal bakış açısı ile üretebilen, alanında günün koşullarına uyum sağlayan, tüm bu faaliyetleri sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendiren bireyleri bir araya getirmektir.

VİZYONUMUZ

Estetik bilgi ve becerilerle donatılmış, Sanat ve Tasarım alanlarının gereksinimlerine uygun buluş ve yaratıcılık gücüne sahip, üretken, nitelikli insanları bir araya getirmektir. Ayrıca alanına hâkim, araştırma yapma becerisi gelişmiş, elde ettiği bilimsel verileri analiz edebilen, geleneksel kültür değerleriyle çağdaş kültürü doğru harmanlayabilen, alanındaki endüstrinin ve pazarın talep ve beklentilerini belirleyerek yeni ve günün ihtiyaçlarına uygun yorumlar ortaya koyabilen bireyleri bir araya getirmektir.

KURUCULAR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mitat KANDEMİR
  Mitat KANDEMİR
  Kurul Başkanı
  Yasemin KOPARAN
   Yasemin KOPARAN
   Başkan Yardımcısı
   Mehmet AKTÜRK
    Mehmet AKTÜRK
    Üye
    Onurcan ERDAL
     Onurcan ERDAL
     Üye
     Levent ÖZBAY
      Levent ÖZBAY
      Üye